Το έργο BIO2CARE στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινοτήτων, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:   «Φύση & Προσβασιμότητα: Νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και καλές πρακτικές από το έργο BIO2CARE»    Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση...

Αποτελέσματα
Εξώφυλλο της Αναφοράς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υγρότοπος Βραυρώνας, Αττική  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: Εθνικό Πάρκο Cairngorms, Σκωτία  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Εθνικό Πάρκο Hoge Kempen, Βέλγιο 

Δημοσιεύσεις
Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο «Οδηγός για Προσβάσιμες Διαδρομές στη Φύση: Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης και σύστημα αξιολόγησης» (εφεξής «Οδηγός») αναπτύχθηκε με κύριο στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση των πρότυπων παρεμβάσεων της Πράξης BIO2CARE για τη βελτίωση και την ανάδειξη επιλεγμένων οικοδιαδρομών αναψυχής και παρατήρησης...

Ενημερωτικά δελτία

Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Η παρούσα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά η Σχολή Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι πρεσβεύει απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.

Light bulb icon

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΜΕ
Μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας!

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020".