Το έργο BIO2CARE στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινοτήτων, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:   «Φύση & Προσβασιμότητα: Νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και καλές πρακτικές από το έργο BIO2CARE»    Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση...

Αποτελέσματα
Δάσος Kotza-Orman (Κεραμωτή)

Εισαγωγή O Δήμος Νέστου, στο πλαίσιο του έργου BIO2CARE, ολοκλήρωσε μια νέα οικοτουριστική διαδρομή, τη ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ, η οποία σχεδιάσθηκε ώστε να είναι επισκέψιμη και από άτομα με αναπηρίες. Το νέο αυτό μονοπάτι προσελκύει διάφορες κατηγορίες επισκεπτών, από λάτρεις...

Δημοσιεύσεις
Συμπεράσματα και διδάγματα από τις επιθεωρήσεις προσβασιμότητας στις οικοδιαδρομές του έργου BIO2CARE (Εξώφυλλο)

Το παρόν αποτελεί την τελική έκθεση της γνώσης που συσσωρεύτηκε από τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων προσβασιμότητας στα νέα οικολογικά μονοπάτια που σχεδιάστηκαν και παραδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIO2CARE. Συνοψίζει: (α) τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων/αυτοψιών στα νέα μονοπάτια στην Κεραμωτή και...

Ενημερωτικά δελτία

Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Η παρούσα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά η Σχολή Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι πρεσβεύει απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.

Light bulb icon

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΜΕ
Μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας!

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020".