Το έργο BIO2CARE στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινοτήτων, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Το ΕΠΑΜΘ γιόρτασε την ημέρα με τη συμμετοχή 120 μαθητών που ενημερώθηκαν για τα μεταναστευτικά πουλιά, έπαιζαν περιβαλλοντικά παιχνίδια και παρατήρησαν τα πουλιά στους υγρότοπους του Πάρκου

Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΑΜΘ), σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, διοργάνωσε εκδηλώσεις για ένα ακόμα έτος, ως μέρος του εορτασμού της "Ευρωπαικής Γιορτής Πουλιών".  Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Πουλιών είναι ένα ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο...

Αποτελέσματα
Cover page of the report

One (1) case study/model assessing the symbiotic potential of the existing and future activities within the examined areas, and One (1) comparative study based on the Life Cycle Approach, presenting the benefits of circular economy for the environment (existing situation...

Δημοσιεύσεις
Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο «Οδηγός για Προσβάσιμες Διαδρομές στη Φύση: Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης και σύστημα αξιολόγησης» (εφεξής «Οδηγός») αναπτύχθηκε με κύριο στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση των πρότυπων παρεμβάσεων της Πράξης BIO2CARE για τη βελτίωση και την ανάδειξη επιλεγμένων οικοδιαδρομών αναψυχής και παρατήρησης...

Ενημερωτικά δελτία
Extract from the cover page of BIO2CARE Newsletter 2

In this second issue of the newsletter of the BIO2CARE Project, a project that cares for the environment, a quick introduction to the project, the expected results of the project and the BIO2CARE partnership is provided, followed by an overview...

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Η παρούσα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά η Σχολή Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι πρεσβεύει απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.

Light bulb icon

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΜΕ
Μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας!

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020".