Εξώφυλλο της Αναφοράς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υγρότοπος Βραυρώνας, Αττική  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: Εθνικό Πάρκο Cairngorms, Σκωτία  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Εθνικό Πάρκο Hoge Kempen, Βέλγιο