Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο «Οδηγός για Προσβάσιμες Διαδρομές στη Φύση: Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης και σύστημα αξιολόγησης» (εφεξής «Οδηγός») αναπτύχθηκε με κύριο στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση των πρότυπων παρεμβάσεων της Πράξης BIO2CARE για τη βελτίωση και την ανάδειξη επιλεγμένων οικοδιαδρομών αναψυχής και παρατήρησης...