Δάσος Kotza-Orman (Κεραμωτή)

Εισαγωγή O Δήμος Νέστου, στο πλαίσιο του έργου BIO2CARE, ολοκλήρωσε μια νέα οικοτουριστική διαδρομή, τη ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ, η οποία σχεδιάσθηκε ώστε να είναι επισκέψιμη και από άτομα με αναπηρίες. Το νέο αυτό μονοπάτι προσελκύει διάφορες κατηγορίες επισκεπτών, από λάτρεις...

Συμπεράσματα και διδάγματα από τις επιθεωρήσεις προσβασιμότητας στις οικοδιαδρομές του έργου BIO2CARE (Εξώφυλλο)

Το παρόν αποτελεί την τελική έκθεση της γνώσης που συσσωρεύτηκε από τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων προσβασιμότητας στα νέα οικολογικά μονοπάτια που σχεδιάστηκαν και παραδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου BIO2CARE. Συνοψίζει: (α) τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων/αυτοψιών στα νέα μονοπάτια στην Κεραμωτή και...

Εξώφυλλο της Αναφοράς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υγρότοπος Βραυρώνας, Αττική  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: Εθνικό Πάρκο Cairngorms, Σκωτία  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Εθνικό Πάρκο Hoge Kempen, Βέλγιο 

Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο «Οδηγός για Προσβάσιμες Διαδρομές στη Φύση: Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης και σύστημα αξιολόγησης» (εφεξής «Οδηγός») αναπτύχθηκε με κύριο στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση των πρότυπων παρεμβάσεων της Πράξης BIO2CARE για τη βελτίωση και την ανάδειξη επιλεγμένων οικοδιαδρομών αναψυχής και παρατήρησης...