Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Εξώφυλλο του 3ου τεύχους του Ενημερωτικού Δελτίου του έργου BIO2CARE

Σε αυτό το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο του έργου,...

Extract from the cover page of the Newsletter vol.1

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο Σε αυτό το πρώτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Πράξης BIO2CARE, αρχικά παρουσιάζεται το έργο, τα αναμενόμενα αποτέλέσματα και τα μέλη που συνθέτουν την Κοινοπραξία του έργου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση...