Проектът BIO2CARE цели да засили административния капацитет и ефективността на органите, управляващи защитени територии, в полза на биоразнообразието и местните общности и чрез прилагането на иновативен и интегриран подход.

Training workshops will deal with issues like protecting biodiversity, application of the principles of the circular economy, the development of symbiotic actions and the implementation of ecological signage in protected areas.  Given the current conditions, the training workshops will be...

Cameras - Ultrasound detectors  Protected Areas (PR) are characterized by the unique flora and fauna, as well as the habitats that are present and well preserved in them. Both biodiversity and habitats conservation and improvement are the goals to be...

ИКТ инструменти
: Bio2Care Calc Tool

The Bio2care Symbiosis Tool is an online cartographic/mapping application that allows users to search for potential symbiotic activities, using as data the inputs and outputs of their own production activity, but also the production activities of other users.  The application...

Cover page of the Guidebook

Националната конфедерация на хората с увреждания на Гърция създаде като част от продуктите си по проекта BIO2CARE нов „Наръчник за достъпни природни маршрути – насоки за планиране и система за оценка“, с целта да подпомогне изпълнението на пилотните мерки по...

Extract from the cover page of BIO2CARE Newsletter 2

В този брой BIO2CARE – Проект с грижа за околната среда Няколко думи за нашия проект Очаквани резултати от проекта BIOCARE Нашето партньорство Изпълнение на проекта BIO2CARE Дейности на бенефициентите на BIO2CARE Други новини Този бюлетин е изготвен с финансовата...

Отговорност: Настоящата уеб страница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е единствено отговорност на Инженерния факултет на Тракийския университет "Демокритус" и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Light bulb icon

Помогнете ни да се усъвършенстваме
Споделете с нас своите идеи!

Проектът се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и национални фондове на страните, участващи в Програмата за териториално сътрудничество Интеррег V-A "Гърция-България 2014-2020".